0971.958.991

Tổng đài bán hàng

0243.200.9829

Kỹ thuật, bảo hành

Đèn cây HTC-36

3,300,000₫ 4,250,000₫

Đèn cây HTC-35

2,950,000₫ 5,250,000₫

Đèn cây HTC-34

2,950,000₫ 5,150,000₫

Đèn cây HTC-33

2,950,000₫ 5,250,000₫

Đèn chùm pha lê HTPL-129 ngang 1m

9,990,000₫ 1,950,000₫

Đèn chùm pha lê HTPL-129 ngang 80cm

7,990,000₫ 1,850,000₫

Đèn chùm pha lê HTPL-129 D80

9,550,000₫ 18,990,000₫

Đèn chùm pha lê HTPL-129 D60

7,550,000₫ 14,500,000₫

Đèn chùm pha lê HTPL-128 ngang 1m

11,990,000₫ 19,750,000₫

Đèn chùm pha lê HTPL-128 ngang 80cm

9,990,000₫ 18,990,000₫

Máy hút mùi Fandi FD-218 SR

11,650,000₫ 15,500,000₫

Máy hút mùi Fandi FD-TH 70/90

8,500,000₫ 11,500,000₫

Máy hút mùi Fandi FD-FL 70/90A

8,100,000₫ 11,200,000₫

Máy hút mùi Fandi FD-70/90 HS

5,885,000₫ 7,850,000₫

Máy hút mùi Fandi FD-70/90 YK

5,850,000₫ 7,750,000₫

Máy hút mùi Fandi FD-CQ 70/90

5,140,000₫ 6,850,000₫

Máy hút mùi Lorca TA 2006C-70

5,350,000₫ 6,290,000₫

Máy hút mùi Fandi FD-3388C1 70/90

4,685,000₫ 6,250,000₫

Máy hút mùi Fandi FD-6670/6690

4,385,000₫ 5,850,000₫

Máy hút mùi Fandi FD-5570/5590

4,165,000₫ 5,550,000₫

Máy hút mùi Fandi FD-7029/6029

3,115,000₫ 4,050,000₫

Máy hút mùi Fandi FD-7028/6028

2,665,000₫ 3,550,000₫
Các thương hiệu lớn :