0971.958.991

Tổng đài bán hàng

0243.200.9829

Kỹ thuật, bảo hành

Đèn quạt trần TOKY-5025

7,790,000₫ 15,790,000₫

Đèn quạt trần 181-MBK

7,790,000₫ 15,790,000₫

Đèn quạt trần OKA-181BN

7,790,000₫ 15,790,000₫

Đèn quạt trần OKA-181AB

7,790,000₫ 18,790,000₫

Đèn quạt trần IWA-218

14,800,000₫ 22,550,000₫

Đèn quạt trần HIRO-219

8,430,000₫ 16,550,000₫

Đèn quạt trần MIYA-217

9,360,000₫ 15,250,000₫

Đèn quạt trần TOYA-214-ORB

11,890,000₫ 23,550,000₫

Đèn quạt trần TOYA-214-W

11,890,000₫ 23,550,000₫

Đèn quạt trần CHIB-107

12,590,000₫ 20,250,000₫

Đèn quạt trần cánh lá HTQ-36

4,250,000₫ 5,990,000₫

Đèn thả bàn ăn Moonlight

2,250,000₫ 3,750,000₫

Máy hút mùi Fandi FD-218 SR

11,650,000₫ 15,500,000₫

Máy hút mùi Fandi FD-TH 70/90

8,500,000₫ 11,500,000₫

Máy hút mùi Fandi FD-FL 70/90A

8,100,000₫ 11,200,000₫

Máy hút mùi Fandi FD-70/90 HS

5,885,000₫ 7,850,000₫

Máy hút mùi Fandi FD-70/90 YK

5,850,000₫ 7,750,000₫

Máy hút mùi Fandi FD-CQ 70/90

5,140,000₫ 6,850,000₫

Máy hút mùi Lorca TA 2006C-70

5,350,000₫ 6,290,000₫

Máy hút mùi Fandi FD-3388C1 70/90

4,685,000₫ 6,250,000₫

Máy hút mùi Fandi FD-6670/6690

4,385,000₫ 5,850,000₫

Máy hút mùi Fandi FD-5570/5590

4,165,000₫ 5,550,000₫

Máy hút mùi Fandi FD-7029/6029

3,115,000₫ 4,050,000₫

Máy hút mùi Fandi FD-7028/6028

2,665,000₫ 3,550,000₫
Các thương hiệu lớn :