0971.958.991

Tổng đài bán hàng

0243.200.9829

Kỹ thuật, bảo hành

Đèn chùm pha lê HTPL-151

8,990,000₫ 11,990,000₫

Đèn chùm pha lê HTPL-144 D80

9,550,000₫ 13,500,000₫

Đèn chùm pha lê HTPL-194

9,550,000₫ 12,500,000₫

Đèn chùm pha lê HTPL-131

9,990,000₫ 12,990,000₫

Đèn chùm pha lê lá liễu HTPL-135 D80

6,550,000₫ 8,550,000₫

Đèn chùm pha lê HTPL-168

7,550,000₫ 12,500,000₫

Đèn chùm pha lê HTPL-155

9,500,000₫ 13,500,000₫

Đèn chùm pha lê HTPL-129 ngang 1m

10,900,000₫ 19,500,000₫

Đèn chùm pha lê HTPL-126 D80

9,990,000₫ 15,500,000₫

Quạt trần đèn chùm HTQ-18

3,550,000₫ 5,357,000₫

Đèn quạt trần cánh xanh HTQ-30

2,950,000₫ 4,215,000₫

Đèn quạt trần thông minh HTQ-35

3,250,000₫ 5,350,000₫

Đèn quạt trần HTQ-41

3,750,000₫ 4,550,000₫

Đèn quạt trần cánh lá HTQ-36

3,750,000₫ 5,990,000₫

Đèn quạt 5 bóng cánh sắt HTQ-10

2,950,000₫ 3,950,000₫

Đèn quạt trần pha lê HTQ-07

3,300,000₫ 4,250,000₫

Đèn quạt trần cánh sắt HT-19

3,750,000₫ 5,550,000₫

Quạt trần đèn giấu cánh HTQ-28

3,750,000₫ 4,714,000₫

Đèn quạt trần giấu cánh HTQ-25

3,500,000₫ 4,714,000₫

Quạt trần đèn cánh cụp pha lê HT-07

3,750,000₫ 5,550,000₫

Đèn quạt trần HTQ-51

3,950,000₫ 5,550,000₫

Đèn ốp trần hiện đại HTOP-018

2,650,000₫ 3,750,000₫

Đèn ốp trần hiện đại HTOP-014 10 bóng

2,950,000₫ 4,250,000₫

Đèn LED ốp trần hoa pha lê HTT-04

3,490,000₫ 5,050,000₫

Đèn trang trí ốp trần bông tuyết HTOP-95

3,950,000₫ 5,600,000₫

Đèn LED ốp trần Elsa HTOP-0013

2,650,000₫ 5,250,000₫

Đèn ốp trần hoa cúc pha lê D1m HTOP-99

4,050,000₫ 7,650,000₫

Đèn ốp trần trẻ em Hello Kitty HTOP-84

1,650,000₫ 2,550,000₫

Đèn ốp trần trẻ em Pony HTOP-83

1,650,000₫ 2,550,000₫

Đèn trang trí ốp trần led HTM - 47

2,950,000₫ 3,750,000₫

Đèn ốp trần chữ nhật pha lê HT- 002

4,750,000₫ 5,500,000₫

Đèn thả HTDT-13

850,000₫ 1,500,000₫

Đèn thả trần HTDT-30

2,650,000₫ 3,550,000₫

Đèn thả led HTDT-23

3,750,000₫ 5,250,000₫

Đèn thả led HTDT-22

3,750,000₫ 4,650,000₫

Đèn thả decor HTDT-31

2,950,000₫ 3,550,000₫

Đèn thả decor HTDT-32

2,890,000₫ 4,250,000₫

Đèn thả hiện đại HTDT-53

4,750,000₫ 9,990,000₫

Đèn thả decor HTDT-34

3,850,000₫ 4,550,000₫

Đèn thả pha lê HTPL-10

3,850,000₫ 4,950,000₫

Đèn thả bàn ăn HTDT-03

1,190,000₫ 1,550,000₫

Đèn thả hiện đại HTDT-46

4,250,000₫ 6,550,000₫

Đèn thả pha lê HTDT-15

1,550,000₫ 2,350,000₫

Đèn cây đứng HTC-30

2,950,000₫ 4,250,000₫

Đèn cây đứng HTC-20

2,950,000₫ 4,250,000₫

Đèn cây lông vũ HTC-34

3,250,000₫ 5,150,000₫

Đèn cây đứng HTC-22

2,950,000₫ 4,250,000₫

Đèn cây đứng HTC-31

2,950,000₫ 4,250,000₫

Đèn cây đứng hồ điệp HTC-53

3,250,000₫ 4,550,000₫

Đèn cây đứng HTC-24

2,950,000₫ 4,250,000₫

Đèn cây đứng HTC-25

2,950,000₫ 4,250,000₫

Đèn cây đứng HTC-19

3,250,000₫ 4,250,000₫

Đèn cây đứng HTC-26

2,950,000₫ 4,250,000₫

Đèn cây đứng HTC-28

2,950,000₫ 4,250,000₫

Đèn cây đứng HTC-09

2,950,000₫ 5,250,000₫

Tranh decor lá vàng HTGDC- TS150*87

2,350,000₫ 3,250,000₫

Tranh decor HTTDC-963

2,050,000₫ 4,250,000₫

Tranh decor cành tùng

2,250,000₫ 3,300,000₫

Đồng hồ decor bản đồ HTTDH-D120

1,700,000₫ 2,550,000₫

Tranh decor hoa mai vàng HTTDC-2103

2,450,000₫ 3,250,000₫

Đồng hồ decor HTSDC - 2097

1,450,000₫ 2,550,000₫

Đồng hồ decor HTSDC-12

2,490,000₫ 3,800,000₫

Đồng hồ trang trí HTTDH-817

1,450,000₫ 3,650,000₫

Gương hoa HTTDC-T90

2,250,000₫ 3,250,000₫

Tranh 3 bông hoa HTSDC-01

2,550,000₫ 4,250,000₫

Gương decor hạt gạo HTSDC- 2069

3,900,000₫ 4,900,000₫

Tranh decor HTSDC-2042

2,550,000₫ 3,300,000₫

Bếp từ Fandi FD-STAR 928

13,750,000₫ 19,500,000₫

Bếp từ Fandi FD-STAR 928MS

15,750,000₫ 22,500,000₫

Bếp từ Fandi FD-829MDI

9,375,000₫ 13,390,000₫

Bếp từ Fandi FD-829MCI

9,750,000₫ 13,890,000₫

Bếp từ Fandi FD-828ACH

9,090,000₫ 12,990,000₫

Bếp từ Fandi FD-828ACI

9,050,000₫ 12,890,000₫

Bếp từ Fandi FD-828VCI

8,675,000₫ 12,390,000₫

Bếp từ Fandi FD-326IH

9,450,000₫ 13,500,000₫

Bếp từ Fandi FD-226I

7,850,000₫ 11,150,000₫

Bếp từ đôi Lorca - TA 1006C

5,500,000₫ 7,290,000₫

Bếp từ đôi Lorca LCI-809D

22,500,000₫ 24,990,000₫

Bếp điện từ Faster FS 712HI

6,800,000₫ 13,600,000₫
Các thương hiệu lớn :