0971.958.991

Tổng đài bán hàng

0243.200.9829

Kỹ thuật, bảo hành
Sen cây
Sản phẩm giá sốc, bán chạy

Sen cây nhiệt tự động BFV-3415T

5,900,000₫ 10,890,000₫

Sen Tắm Nhiệt Độ BFV-6015S

7,690,000₫ 12,820,000₫

Sen Tắm Âm Tường Inax BFV-71 SEW

8,250,000₫ 10,200,000₫

Sen Tắm Âm Tường Inax BFV-81 SEHW

11,837,000₫ 12,460,000₫

Sen Tắm Cây Inax BFV-1205S

4,370,000₫ 6,700,000₫

Sen Tắm Cây Inax BFV-70S

7,810,000₫ 11,100,000₫

Sen tắm cây INAX BFV-1305S

3,350,000₫ 5,200,000₫

Sen tắm cây INAX BFV-915S

7,600,000₫ 12,120,000₫

Sen tắm cây INAX BFV-515S

9,750,000₫ 14,850,000₫

Sen tắm cây INAX BFV-2015S

5,490,000₫ 8,030,000₫
Xem thêm Sen cây

Trung tâm nội thất Hòa Thịnh

Nhận xét đánh giá
Bạn chấm sản phẩm này bao nhiêu sao?
Các thương hiệu lớn :